De werkzaamheden in fase 5A zijn van start gegaan. Op basis van reacties tijdens de informatieavonden is het ontwerp een paar keer aangepast: er komen wat extra parkeerplaatsen, de Dotterbloem wordt verbreed en te grote bomen in de wijk worden op veler verzoek gekapt. Het is de bedoeling dat de gehele fase 5A voor de zomervakantie gereed is.

Bomen kappen
Als eerste start aannemer Bunnik met het kappen van bomen. Alleen de bomen waarvoor geen vergunning nodig is worden gekapt. Voor de overige te kappen bomen moet de vergunning nog verleend worden. Verder worden de drie verkeersdrempels in de Zwanebloem verlaagd. Zo worden trillingen door het bouwverkeer voorkomen. Ook wordt een depot ingericht op het speelveld aan het Fonteinkruid.

Start Waterlelie
Aansluitend starten de rioleringswerkzaamheden in de Waterlelie. Deze werkzaamheden bestaan uit het opbreken van de verharding en het vervangen van de riolering. Hierna wordt de rioolsleuf aangevuld met licht ophoogmateriaal en worden er werkzaamheden door Stedin uitgevoerd aan de kabels en leidingen. Ook Ziggo en Reggefiber (glasvezel) gaan kabels leggen. Na afronding van het kabelwerk wordt de bestrating aangebracht. Als alles voorspoedig verloopt, is het eerste gedeelte van de Waterlelie voor de kerst gereed.

Planning
De planning van de werkzaamheden in fase 5A is grofweg als volgt, mede afhankelijk van het weer:

1: Waterlelie: start 13 november 2017
2: Zwanebloem t/m Fonteinkruid: start 11 januari 2017
3: Waterkers + Fonteinkruid: start begin februari 2018
4: Wederik: start maart 2018
5: Zwanebloem (resterend deel): start maart/april 2018
6: Dotterbloem: start april 2018

Na de start duren de werkzaamheden per deelfase ongeveer drie maanden. Eerst wordt het riool vervangen, aansluitend worden de nutsvoorzieningen vervangen waarna de bestrating kan worden aangebracht.