De werkzaamheden aan de Wethouder Th. H. van Doornweg zijn gestart. De trottoirs zijn verwijderd en zijn vervangen door loopschotten. Vervolgens is van een deel van de weg het asfalt verwijderd en een groot deel van de bestaande fundering, zodat het nieuwe gescheiden rioolsysteem kan worden aangelegd. Aansluitend wordt de duiker Van Lockhorstweg/Weth. Th. Van Doornweg vervangen.

trottoirs verwijderd   aanleg riool2

aanleg riool3

Inmiddels is over de singel aan de Van Zuylenweg een pontonbrug aangelegd naar de Koningin Julianaweg, waar tijdelijke parkeerplaatsen zijn gecreëerd. De bomen langs de Van Zuylenweg zijn verwijderd.

pontonbrug