Verontreinigde grond


Wat is er aan de hand?
Bij metingen zijn stoffen aangetroffen in de bodem en het grondwater die vroeger standaard aanwezig waren in asfalt en nu worden teruggevonden in oud asfalt en in bermen en sloten langs wegen, zogenoemde PAKs.
Terug naar boven.

Wat betekent dit voor bewoners?
Uit de berekeningen blijkt dat er geen risico’s zijn als gevolg van de verontreiniging. U kunt als bewoner gewoon in de tuin werken of spelen. Ook groente en fruit uit eigen tuin kunt u zonder risico’s eten.
Tijdens de werkzaamheden kan er geuroverlast zijn. Dit is vervelend maar niet schadelijk.
Terug naar boven.

Wat betekent dit voor de werkzaamheden?
Bij het verwijderen van het asfalt neemt de aannemer voorzorgsmaatregelen. Werknemers dragen beschermende kleding en bij sterke geuroverlast ook adembescherming.
Terug naar boven.

Worden er nog meer maatregelen genomen?
Dit is niet nodig. Alle verwijderde vervuilde grond wordt definitief afgevoerd.
Terug naar boven.

Wordt alle PAK nu uit de bodem verwijderd?
Nee. Er is geen risico voor de volksgezondheid dus hoeft er niet volledig gesaneerd te worden. Er wordt ‘functioneel’ gesaneerd. Dit houdt in dat een groot deel van het oude asfalt en oude funderingsmateriaal verwijderd wordt – ook vanwege het gewicht dat op de veengrond drukt – maar niet alles.
Terug naar boven.