Planning van de werkzaamheden


Wanneer wordt er in mijn straat gewerkt?
De afbeelding hieronder geeft de planning weer voor de deelprojecten. Fase 2, Van Lockhorstweg en omgeving, is nagenoeg gereed. Fase 3, Groenlust I, is in uitvoering.

De volgorde voor de projecten 6 tot en met 10 staat nog niet vast en is onder andere afhankelijk van de daling van de bodem en de ontwikkelingen in de grondwaterstand.
Terug naar boven.

Wanneer krijg ik bericht over werkzaamheden in mijn straat?
U krijgt ruim voor de werkzaamheden in uw wijk starten een uitnodiging voor een informatiebijeenkomst. Op deze bijeenkomst kunt u ook uw wensen over de nieuwe inrichting aangeven.Bewoners van de fase die in uitvoering is, worden via brieven en wijkberichten geïnformeerd over de planning van de werkzaamheden. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden worden bewoners wekelijks per e-mail op de hoogte gehouden. Terug naar boven.

Op welke tijden wordt er gewerkt?
Er wordt gewerkt tussen 8 uur en 17 uur. In de weekenden wordt niet gewerkt.
Terug naar boven.

Hoe lang duren de werkzaamheden?
De werkzaamheden nemen per deelproject enkele maanden in beslag. De exacte duur is afhankelijk van de omvang van het deelproject, de situatie ter plekke (zoals bijvoorbeeld de ligging van de riolering en de huidige aansluitingen van de weg op de tuinen) en natuurlijk van weersomstandigheden.
Terug naar boven.