Gevolgen van de werkzaamheden


Wordt de weg afgesloten tijdens de werkzaamheden?
De wegen en paden waar gewerkt wordt zijn afgesloten voor alle verkeer. Per project wordt er gefaseerd gewerkt, waardoor de overlast zoveel mogelijk beperkt wordt.
Terug naar boven.

Kan ik mijn huis bereiken tijdens de werkzaamheden?
U kunt uw woning tijdens de werkzaamheden altijd te voet of met de fiets bereiken. Het is mogelijk dat uw woning tijdelijk niet per auto bereikbaar is. Wanneer dit grote problemen oplevert, neemt u dan contact op met de projectleider, Jeroen Wouda, via telefoonnummer 14 0346.
Terug naar boven.

Kunnen klanten en relaties mijn winkel of bedrijfspand bereiken tijdens de werkzaamheden?
Uw pand is tijdens de werkzaamheden altijd te voet of met de fiets bereikbaar. Het is mogelijk dat uw pand tijdelijk niet per auto bereikbaar is. Voorafgaand aan de werkzaamheden wordt u hierover geïnformeerd.
Via info@kockenwaterproof.nl kunt u een digitale flyer opvragen die u onder uw relaties en klanten kunt verspreiden om hen op de hoogte te stellen van de werkzaamheden en bereikbaarheid.
Terug naar boven.

Wat gebeurt er als er een ambulance bij mijn huis moet komen?
Met hulpdiensten en ook bijvoorbeeld vuilophaaldiensten worden afspraken gemaakt over de bereikbaarheid. Het spreekt voor zich dat in geval van nood, uw huis altijd bereikbaar moet zijn.
*Meld u wanneer u een arts of hulpdienst belt dat er werkzaamheden in uw straat plaatsvinden. Zij kunnen hier dan nog eens extra rekening mee houden.
Terug naar boven.

Hoe zit het met parkeren?
Waar mogelijk wordt tijdens de uitvoering van de werkzaamheden in de nabijheid van het deelgebied extra parkeergelegenheid gecreëerd.
Terug naar boven.

Hoe wordt het huisvuil opgehaald?
U kunt uw huisvuil (kliko) op de gebruikelijke wijze en dag aan de weg plaatsen. De aannemer bengt de kliko’s bij de plaats waar de vuilniswagen wel kan komen.
Terug naar boven.

Brengt het bouwverkeer geen extra schade aan de al verzakte wegen aan?
Voor de route van het bouwverkeer worden de wegen in de polder en de ouder kern zoveel mogelijk ontzien.
Terug naar boven.

Welke invloed hebben de werkzaamheden op het waterpeil?
Tijdens de werkzaamheden blijft het waterpeil in de singels op hetzelfde niveau als afgesproken in het huidige peilbesluit.
Terug naar boven.

Hebben de werkzaamheden gevolgen voor de fundering van mijn woning/bedrijfspand?
Tijdens de aanleg van de nieuwe hoofdriolen wordt de grondwaterstand gedurende korte tijd verlaagd door middel van een zogenoemde open bemaling. De aanleg vindt plaats in korte werkvakken, waarvan de lengte wordt bepaald door de pompcapaciteit. Deze wordt zodanig ingesteld dat de werksleuf droog kan worden gepompt zonder dat er grondwaterdaling onder de woningen plaatsvindt.
Terug naar boven.