Kockengen Waterproof Algemeen


Waarom is dit project nodig?
De daling van de bodem en dus de openbare ruimte, wegen, paden en groen, gaat ook de komende decennia door. Mogelijk zelfs versneld vanwege de klimaatontwikkelingen. Zwaardere regenval kan leiden tot vaker en meer water op straat. En hogere temperaturen en langere droge perioden versnellen de afbraak van het veen. De maatregelen zijn nodig om de leefbaarheid van het dorp te behouden en te verbeteren.
Terug naar boven.

Kunnen de problemen niet met minder overlast worden opgelost?
Voor een duurzame en langetermijn oplossing zijn de gekozen maatregelen noodzakelijk.
Terug naar boven.

Wie is er verantwoordelijk voor het project?
Het project Kockengen Waterproof is een samenwerking tussen de gemeente Stichtse Vecht, het waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en de provincie Utrecht. De gemeente Stichtse Vecht is verantwoordelijk voor de uitvoering van de maatregelen in het dorp Kockengen en de huidige werkzaamheden.
Terug naar boven.

Wie betaalt dit project?
De financiering voor het project in het dorp, ruim twintig miljoen euro, wordt betaald vanuit de gemeentelijke budgetten voor het beheer van de openbare buitenruimte en de riolering. Het waterschap draagt bij in maatregelen die het watersysteem verbeteren, zoals grotere duikers en natuurvriendelijke oevers.
Terug naar boven.

Wat gebeurt er bij wateroverlast zolang mijn straat nog niet is opgehoogd?
Totdat alle deelprojecten zijn uitgevoerd en alle wegen zijn opgehoogd, zijn er tijdelijke maatregelen beschikbaar bij overlast Terug naar boven.

De wateroverlast in mijn straat lijkt alleen maar erger te worden, hoe kan dit?
De bodemdaling en daarmee het verzakken van de wegen en paden blijft doorgaan.
Zolang de wegen en riolering in uw wijk nog niet zijn vernieuwd, zal de overlast blijven bestaan en mogelijk erger (lijken) te worden. De tijdelijke maatregelen blijven beschikbaar totdat alle deelprojecten zijn uitgevoerd.
Terug naar boven.