Fase 2 van het project Kockengen Waterproof omvat de Van Lockhorstweg, Schoolweg, Van Renesseweg, Wethouder Th. H. van Doornweg, G.J.W. Schoenmakerweg, Godinweg en een deel van de Kerkweg (parallelweg).

Fasering werkzaamheden

De aannemer heeft de werkzaamheden aan de Schoolweg in de zomervakantie afgerond. Na wat vertraging in verband met gevonden vervuiling zijn ook de werkzaamheden aan de Schoenmakerweg bijna gereed. In week 34 is gestart met fase 2. U kunt hier lezen wat er precies gaat gebeuren en welke gevolgen dit voor u heeft.

Deze werkzaamheden zijn opgedeeld in verschillende fasen. Voorafgaand aan elke fase ontvangen direct aanwonenden een brief met informatie over de werkzaamheden. Via deze website en een wekelijkse e-mailupdate worden alle bewoners van fase 2 geïnformeerd over de voortgang van de werkzaamheden en actuele afsluitingen en omleidingen.

Fase 1: Aanbrengen rioolgemaal – gereed
Fase 1A: Werkzaamheden Schoenmakerweg – lopend
Fase 1B: Werkzaamheden Godinweg en tijdelijke ontsluiting –  gereed
Fase 2: Van Lockhorstweg (huisnummer 37 t/m 45) en gedeelte Godinweg –  lopend
Fase 2A: Parallelweg kerkweg (huisnummer 27 t/m 43) –  lopend
Fase 3: Van Lockhorstweg (huisnummer 30 t/m 36) –  lopend
Fase 3A: Parallelweg kerkweg (huisnummer 45 t/m 61) –  start eind september 2016
Fase 4: Kruising Schoenmakerweg en Van Lockhorstweg – start half september 2016
Fase 5: Van Lockhorstweg (huisnummer 18 t/m 29) – start eind september 2016
Fase 6: Kruising Wethouder Th. H. van Doornweg en Van Lockhorstweg
Fase 7: Van Lockhorstweg (huisnummer 14 t/m 18)
Fase 7A: Kruising Renesseweg en Van Lockhorstweg
Fase 7B: Wethouder Th. H. van Doornweg
Fase 8: Van Lockhorstweg (huisnummer 6 t/m 13)
Fase 9: Kruising Schoolweg en Van Lockhorstweg
Fase 9A: Renesseweg
Fase 10: Schoolweg –  gereed
Fase 10A: Werkzaamheden voetpad school en schoolplein –  gereed
Fasering_1612

Inventarisatie huisaanlsuitingen riolering

Daar waar de stroomrichting van de huisaansluiting nu verkeerd ligt, verlegt de aannemer deze op kosten van de gemeente naar de voorkant van de woning. Hiervoor is een gedegen voorbereiding nodig. De aansluitingen moeten per woning geïnventariseerd worden. Op basis van deze inventarisatie wordt per woning een voorstel gemaakt van de benodigde werkzaamheden in en om huis en tuin. De komende maanden vindt deze inventarisatie plaats. Bewoners ontvangen hierover bericht van de aannemer.

Nieuwe inrichting

De nieuwe inrichting is aangepast aan de geldende maximum snelheid van 30 km/u.
Bekijk hieronder de tekeningen van de nieuwe situatie.Van Lockhorstweg e.o. - Nieuwe situatie verhardingen 1Van Lockhorstweg e.o. - Nieuwe situatie verhardingen 2Van Lockhorstweg e.o. - Nieuwe situatie verhardingen 3