Gekoppeld aan Kockengen Waterproof worden de speeltuinen aan de Zwanebloem en het Pijlkruid vernieuwd. In het najaar van 2016 voert de aannemer voorbereidende werkzaamheden uit, zoals het ‘rond steken’ dan de bomen. In het (vroege) voorjaar van 2017 verplaatst de aannemer deze bomen, voert graafwerkzaamheden uit en plaatst de nieuwe speeltoestellen. Onderstaande afbeeldingen tonen de nieuwe indeling van de speeltuinen.

Let op!: het benoemde trapveldje gaat niet door.

Speeltuin Zwanebloem

Speeltuin Pijlkruid