Water vervult een prominente rol in alle pijlers van Kockengen Waterproof.. De rol van het waterschap is om ervoor te zorgen dat ‘water’ goed terechtkomt in het polder- en dorpsproces. Naast de lange termijn maatregelen nemen de gemeente en het waterschap tijdelijke maatregelen om de gevolgen van een zogenaamde piekbui te beperken. Het doel is om na zo’n hevige regenbui het water- peil in de kern van Kockengen binnen één etmaal weer terug te brengen op het normale niveau van 1,85 meter onder NAP.

Het waterschap voert naast deze tijdelijke maatregelen nog verschillende andere maatregelen uit om de overlast van een extreme bui zoveel mogelijk te beperken. Dit zijn maatregelen in het dorp en de omliggende polders. Deze maatregelen vallen buiten de scope van het project Kockengen Waterproof. Meer informatie over deze maatregelen vindt u op de site van het waterschap.