Kockengen Waterproof bestaat uit projecten aan dorp, water en polder. De gemeente Stichtse Vecht, het waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en de provincie Utrecht werken hierin nauw samen.