Nieuws

Informatiemarkt 31 oktober 2016

Op maandag 31 oktober 2016 organiseren waterschap, gemeente en namens de provincie het Programmabureau Utrecht-West een gezamenlijke informatiemarkt voor alle inwoners van en rond Kockengen. Alle partijen zijn hard bezig om Kockengen en de omliggende polder meer Waterproof te maken en geven daarover informatie en kunnen vragen beantwoorden. De informatiemarkt vindt plaats in Het Lokaal, […]

Projectbureau in verband met vakantie gesloten

In verband met vakantie is het projectbureau volgende week (week 31) gesloten. Voor zeer dringende zaken kunt u contact opnemen met de projectorganisatie via telefoonnummer 14-0346 De werkzaamheden aan de Schoenmakerweg en de Schoolweg gaan door zoals gepland. In de Schoenmakerweg is de sanering afgerond en wordt de riolering aangelegd. In de Schoolweg wordt de […]

Werkzaamheden Schoenmakerweg hervat, Schoolweg in vakantie aangepakt

De afgelopen weken lagen de werkzaamheden aan de Schoenmakerweg stil in verband met nieuwe vervuiling die is aangetroffen. Na aanvullend bodemonderzoek is duidelijk welke maatregelen er genomen worden en kunnen de werkzaamheden hervat worden. Aanstaande maandag, 11 juli, hervat de aannemer de werkzaamheden aan de Schoenmakerweg. Tegelijk starten deze week de ophoging van de Schoolweg […]

Werkzaamheden Schoenmakerweg tijdelijk stilgelegd

Tijdens de werkzaamheden aan de Schoenmakerweg, in het kader van Kockengen Waterproof, is geconstateerd dat een deel van de bodem vervuild is met stookolie. De werkzaamheden liggen stil zodat het verspreidingsgebied van de vervuiling in kaart kan worden gebracht. De vervuiling heeft gevolgen voor de aanpak van de werkzaamheden. De vervuilde grond moet apart worden […]

Werkzaamheden van start in de Schoenmakerweg

Deze week start de aannemer met de werkzaamheden in de Schoenmakerweg. Dinsdag 7 juni voert de aannemer materiaal aan. Vervolgens begint hij woensdag 8 juni met het opbreken van de kruising Schoenmakerweg / Kerkweg. Aansluitend wordt de gehele Schoenmakerweg opgebroken. Welke gevolgen heeft dit? Maandag en dinsdag is de Schoenmakerweg nog gewoon met de auto […]

Werkzaamheden fase 2 van start

Op maandag 25 april start de aannemer met het plaatsen van een rioolgemaal. Een week later beginnen de werkzaamheden aan de Schoenmakerweg. Door interne en externe processen en procedures is de start van de werkzaamheden vertraagd. De streefdatum voor de oplevering van de werkzaamheden is half januari 2017. Op maandag 25 april start de aannemer […]

Nieuwe fase project Kockengen Waterproof vraagt om andere manier van participatie

De gemeente en het waterschap hebben jarenlang intensief samengewerkt met de leden van de Klankbordgroep Kockengen Waterproof. De klankbordgroep heeft gevraagd en ongevraagd meegedacht over de problematiek en mogelijke oplossingen in zowel het dorp als de polder. Nu er een nieuwe fase is aangebroken, is er behoefte aan een andere manier van participatie en overleg […]

Gemeente hoogt gehele voortuin op

In de aanloop naar fase 2 van het project Kockengen Waterproof maakt de gemeente een gebaar naar bewoners. Besloten is om de hele voortuin op te hogen tot aan de voordeur. Deze maatregel geldt voor alle fasen in het project. Woningeigenaren uit fase 1 komen in aanmerking voor compensatie van de gemaakte kosten. Zij ontvangen […]

Ontwerp speeltuinen Pijlkruid en Zwanebloem

In overleg met kinderen, ouders en andere belanghebbenden is een ontwerp opgesteld voor de herinrichting van de speeltuinen Pijlkruid en Zwanebloem. In het ontwerp is ruimte opgenomen voor het graven van waterberging. De ondiepe waterpartijen maken tegelijkertijd de speeltuin aantrekkelijker. De aannemer maakt op basis van het ontwerp een plan en planning en zal zo […]

Informatieavonden fase 2 en 3

Komende maand worden er twee informatieavonden georganiseerd voor het project Kockengen Waterproof. De eerste avond is bedoeld voor bewoners van fase 2, de Van Lockhortsweg en omgeving en vindt plaats op woensdag 2 maart van 19.30 uur tot 21.00 uur in Het Lokaal, Heicop 24c Kockengen. Deze avond is ingericht als informatiemarkt waar diverse experts […]

1 2 3 4 5