Kockengen Waterproof vormt een meerjarig programma waarin de gemeente Stichtse Vecht, het waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en de provincie Utrechtsamen met bewoners oplossingen ontwikkelen en uitvoeren. Een programma dat als doel heeft om Kockengen en omgeving klaar te maken voor de komende 50 jaar. Dit programma is omschreven in het document Agenda 2063 en kent drie sporen: dorp, polder en water. Binnen deze sporen worden projecten uitgevoerd. Het ophogen van de wegen, paden en groen en het vernieuwen van de riolering in het dorp is één van deze projecten. Lees hier meer over de aanleiding voor Kockengen Waterproof en de gekozen oplossingen.

hoekSchoolweg-vZuylenweg