Vrijdag 2 december 2016 is de eerste vergadering van de klankbordgroep voor Groenlust 1 (Kockengen Waterproof fase 3) gehouden. De klankbordgroep bestaat uit vijf bewoners van de wijk en vertegenwoordigers van de gemeentelijke projectorganisatie en aannemer Bunnik. Tijdens het overleg worden de werkzaamheden en de planning besproken.

De deelnemende bewoners vormen aanspreekpunt voor de bewoners van de wijk en hebben een adviserende rol. Suggesties, reacties of klachten worden meegenomen en waar mogelijk wordt de wens vanuit de omgeving ingewilligd. Het klankbordgroepoverleg komt in de plaats van het inloopspreekuur, waar de laatste tijd weinig animo meer voor was.

Overlast direct opgelost
Het eerste overleg vond plaats in een goede sfeer en bewees direct al zijn waarde. Overlast van de gestarte werkzaamheden werd besproken, zoals wateroverlast op de Prinses Margrietweg als gevolg van het verwijderen van de asfaltdeklaag. Ook werden problemen met de loopschotten geconstateerd, die als het ware drijven op een laagje water. Deze zaken zijn snel na de vergadering opgelost door de aannemer.

Suggesties voor inrichtingsontwerp
De bespreking van het inrichtingsontwerp leidde tot een aantal suggesties, die nader bekeken worden:

  • Op de Koningin Julianaweg ter hoogte van huisnummer 25 en 26 komt er minimaal één parkeerplaats extra en mogelijk twee, afhankelijk van de beschikbare ruimte.
  • De boom tegenover huisnummer 5 op de Prinses Margrietweg mag van de bewoners vervallen met hiervoor in de plaats een extra parkeerplaats. Deze suggestie wordt beoordeeld in relatie tot het nieuwe ontwerp van de toekomstige bebouwing van het voormalig Kockenest.
  • Het aantal parkeerplaatsen op de Prinses Ireneweg en het Wilhelminaplein wordt opnieuw bekeken. Er ligt de suggestie van het aanbrengen van haaksparkeervakken langs het Wilhelminaplein. Dit leidt tot meer parkeerplekken maar gaat ten koste van een stukje groen. Afgesproken is dat voor de Prinses Ireneweg en het Wilhelminaplein een nieuwe ontwerptekening wordt gemaakt.

Leden klankbordgroep
Bewoners van de wijk kunnen reacties kwijt – naast de reguliere kanalen van de gemeentelijke projectorganisatie en de aannemer – bij de bewoners die zitting hebben in de klankbordgroep:

  • Dhr. Freek de Bruin, Wilhelminaplein 39
  • Dhr. Bert Tabak, Koningin Julianaweg 26
  • Dhr. Paul Verhoeven, Prinses Margrietweg 3
  • Mevr. Lia Brouwer, Prinses Ireneweg 9
  • Mevr. Yvonne Gentenaar, Prinses Beatrixweg 11