Schematische weergave fase 5a dd. 21-9-2017_uitsnedeOp woensdagavond 11 oktober a.s. tussen 19.30 en 21.00 uur is er in Het Lokaal (Heicop 24c) in Kockengen een inloopbijeenkomst voor bewoners van fase 5A (Waterlelie, Zwanebloem e.o.). Er is geen centraal programma, u kunt op elk moment langskomen. Bij verschillende tafels is de tekening met het ontwerp in te zien en kunt u vragen stellen aan de medewerkers van het project en een reactie geven.

Eerder is in maart van dit jaar een informatiebijeenkomst gehouden om te informeren over het in de planning naar voren halen van deze fase 5A en wat de werkzaamheden inhouden. Omdat het voor de aansluiting van het riool beter uitkomt, is het plangebied met drie straten uitgebreid: Fonteinkruid, Waterkers en Wederik. Het kaartje geeft de begrenzing van het plangebied aan.

Voor de bewoners van de toegevoegde straten is 14 september jl. ook een informatiebijeenkomst gehouden om te informeren over de aanpak. Tijdens deze bijeenkomst is de tekening met het conceptontwerp gepresenteerd. Op basis van reacties zijn inmiddels nog wat zaken aangepast.

De start van de werkzaamheden in fase 5A staat nog steeds gepland op begin november 2017. De Waterlelie is als eerste aan de beurt. Bewoners ontvangen van tevoren een brief over de definitieve planning en het verzoek de voortuinen zoveel mogelijk leeg te maken. Aannemer Bunnik stelt containers voor tuintegels en stenen en groenafval beschikbaar. Bovendien kunnen medewerkers van Bunnik desgewenst met een graafmachine helpen bij het verwijderen van grote struiken en bomen.