Op donderdag 16 maart 2017 was er een informatiebijeenkomst voor de bewoners van de Waterlelie, Fonteinkruid, Zwanebloem en Dotterbloem. Onderwerp van gesprek was het in de planning naar voren halen van de werkzaamheden van Kockengen Waterproof in deze straten en de voorbereidingen daartoe. Op deze wijze is er een betere aansluiting op de werkzaamheden van Het Vierde Kwadrant. De bijeenkomst was drukbezocht door een vijftigtal bewoners. Voor de pauze was er een algemene presentatie en na de koffie kon men aan vijf tafels doorpraten en vragen stellen. De belangrijkste vragen en wensen gingen over: meer parkeerplaatsen ter hoogte van de Dotterbloem, eenrichtingsverkeer op de Waterlelie en laadpalen voor elektrische auto’s tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. Verschillende bewoners hebben een afspraak gemaakt voor een keukentafelgesprek om de individuele situatie door te nemen. De start van de werkzaamheden is gepland voor november 2017 en loopt tot maart 2018.