Er wordt op verschillende fronten hard gewerkt aan Kockengen Waterproof. Achter de schermen bij de voorbereidingen en voor iedereen zichtbaar in de wijken. Fase 2 (Van Lockhorstweg en omgeving) is in het voorjaar klaar, helaas enigszins vertraagd door een latere start dan gepland, het stilleggen van het werk door aangetroffen vervuiling en weersomstandigheden. Fase 3 (Koningin Julianaweg en omgeving) verloopt voorspoedig en volgens planning.

In fase 3 worden grote hoeveelheden asfalt opgegraven en afgevoerd. In de loop der jaren is er regelmatig een nieuwe laag asfalt aangebracht om de boel weer een beetje op te hogen. Uiteindelijk heeft dit een averechts effect gehad en is het dalen/inklinken van de bodem doorgegaan. Door dit zware pakket te verwijderen en te vervangen door een lichter pakket wordt verdere bodemdaling beperkt.

Deelfasen naar voren gehaald

De fasen 4 (Oude Kern Oost), 5 (Groenlust II Noord) en 6 (Groenlust II Zuid) blijven ongewijzigd. Naar verwachting wordt er in maart 2018 gestart met fase 4. Zoals het nu verloopt, wordt fase 3 afgerond in oktober 2017. In de tussenliggende periode worden, op basis van voortschrijdend inzicht, delen van latere fasen naar voren gehaald. Zo worden de ophoog- en rioleringswerkzaamheden rond de Zwanebloem (fase 5a) naar voren gehaald (najaar 2017) om te combineren met werkzaamheden voor de ontsluiting van Het Vierde Kwadrant. Hiermee wordt voorkomen dat bewoners twee keer in de rommel komen te zitten.

Het terrein voor de brandweerkazerne en het nieuwe kerkgebouw (fase 10a) is, in nauwe samenwerking met alle partijen, nu al opgehoogd en voorzien van een nieuwe verharding. De brandweer kreeg een eigen parkeerplaats en nabij het kerkgebouw zijn twee invalidenparkeerplaatsen aangelegd.

Planning-Kockengen-Waterproof-juli-2017