Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden start begin januari 2017 met renovatiewerkzaamheden aan het poldergemaal de Tol. Het gemaal ligt aan de Galgerwaard te Breukelen en bemaalt onder andere de kern Kockengen. De volledige renovatie van het gemaal duurt tot eind juli 2017.

Het gemaal is gebouwd in 1970 en zorgt voor de waterbeheersing in de polders Kortrijk en Portengen. In deze polders ligt ook het dorp Kockengen.
Het gemaal is toe aan een grote onderhoudsbeurt. De pompen zijn niet visvriendelijk en gebruiken relatief veel energie. Na renovatie kan het gemaal de komende 20 jaar weer probleemloos functioneren en de waterbeheersingstaak goed kunnen vervullen.

Werkzaamheden
De aannemers starten in week 2 van 2017 met de werkzaamheden. Het bemalen van de polders gaat gewoon door en gebeurt door een tijdelijke pompinstallatie naast het gemaal. De pompcapaciteit van deze installatie is gelijk aan de bestaande pompcapaciteit. Het waterschap vervangt de oude pompen door twee visvriendelijk pompen. Ook het gemaalgebouw krijgt een opknapbeurt en het gemaalterrein wordt opgehoogd en opnieuw ingericht.
Voor de besturing legt het waterschap een nieuwe elektrotechnische installatie aan. Het gemaal kan hiermee, net zoals nu het geval is, volledig op afstand worden bestuurd via het centrale telemetriesysteem van het waterschap.

Mogelijke overlast voor de omgeving
De werkzaamheden vinden voor een groot deel op het gemaalterrein plaats, maar ook aan de uitstroomzijde van het gemaal. Het is wel nodig om de weg naar het gemaal geheel af te sluiten. De persleidingen van de tijdelijke bemaling liggen namelijk over de weg. De weg is daarom afgesloten voor al het doorgaande verkeer en duurt tot en met eind mei 2017. Voor de fietsers en wandelaars is een omleidingsroute ingesteld. Deze route is met borden aangegeven.

Meer informatie
Voor vragen kunt u contact opnemen met het waterschap via tel. (030) 634 5700 en vragen naar projectleider Theo Buijserd. Mailen kan ook: buijserd.tja@hdsr.nl.
Meer informatie over dit project u op de website van het waterschap, www.destichtserijnlanden.nl onder de knop ‘Plannen en Projecten’, ’werk in uitvoering’.