Het depot voor de werkzaamheden in fase 3 van Kockengen Waterproof op locatie ‘t Kockenest is opgeruimd. Het werkkantoor is verplaatst naar de hoek Kon. Julianaweg – Wethouder Van Doornweg – Pr. Bernhardweg. Opslag van ophoogmateriaal en materiaal van de nutsbedrijven vindt vanaf nu plaats op Portengen. Er is grond aangevoerd om het terrein op te hogen en te egaliseren. Daarna wordt het terrein ingezaaid met gras, in afwachting van de verdere ontwikkeling van deze locatie. Gemeente en aannemer Bunnik zijn de omwonenden zeer erkentelijk voor de medewerking en het begrip voor de overlast.

De medewerkers van de aannemer genieten nu van een welverdiende kerstvakantie. Op 10 januari 2018 wordt het werk weer opgepakt. Dan wordt het restant van fase 3 (Groenlust 1) van nieuwe bestrating voorzien en is er een vervolg op het rioolwerk en het vervangen van kabels en leidingen in fase 5A (Groenlust 2). In deze periode van het jaar geldt: ijs en weder dienende.

Iedereen goede feestdagen gewenst en een gelukkig nieuwjaar!