Category: Geen categorie

Depot Pr. Margrietweg ontmanteld

Het depot voor de werkzaamheden in fase 3 van Kockengen Waterproof op locatie ‘t Kockenest is opgeruimd. Het werkkantoor is verplaatst naar de hoek Kon. Julianaweg – Wethouder Van Doornweg – Pr. Bernhardweg. Opslag van ophoogmateriaal en materiaal van de nutsbedrijven vindt vanaf nu plaats op Portengen. Er is grond aangevoerd om het terrein op […]

Werkzaamheden fase 5A van start

De werkzaamheden in fase 5A zijn van start gegaan. Op basis van reacties tijdens de informatieavonden is het ontwerp een paar keer aangepast: er komen wat extra parkeerplaatsen, de Dotterbloem wordt verbreed en te grote bomen in de wijk worden op veler verzoek gekapt. Het is de bedoeling dat de gehele fase 5A voor de […]

Inloopbijeenkomst fase 5A: 11 oktober 2017

Op woensdagavond 11 oktober a.s. tussen 19.30 en 21.00 uur is er in Het Lokaal (Heicop 24c) in Kockengen een inloopbijeenkomst voor bewoners van fase 5A (Waterlelie, Zwanebloem e.o.). Er is geen centraal programma, u kunt op elk moment langskomen. Bij verschillende tafels is de tekening met het ontwerp in te zien en kunt u […]

Huisaansluitingen glasvezel: vanaf 21 augustus afspraken

In Groenlust I (fase 3) worden de woningen van een glasvezelaansluiting voorzien. Deze werkzaamheden worden door Reggefiber uitgevoerd. Zij leggen de glasvezelkabels tot aan de gevels van de woningen. Het enige wat naderhand zichtbaar is, is een klein stukje oranje glasvezelkabel dat uit de grond steekt. Dit is slechts tijdelijk en tot de woning is […]

Vakantie aannemer Bunnik

Vrijdag 21 juli 2017 is de laatste werkdag voor de vakantie. De bouwvak van aannemer Bunnik loopt van 24 juli t/m 11 augustus 2017 (week 30 t/m 32). Voordat Bunnik op vakantie gaat, wordt alles in het projectgebied opgeruimd en netjes gemaakt. Maandag 14 augustus gaat de aannemer weer verder met de riolerings- en ophoogwerkzaamheden […]

Fase 2 Kockengen Waterproof feestelijk opgeleverd

In het bijzijn van bewoners en medewerkers van aannemer en gemeente heeft wethouder Pieter de Groene vandaag samen met een veertigtal leerlingen van groep 7 van basisschool De Wegwijzer bomen (wilg, es en els) geplant in het talud van de Van Lockhorstweg in Kockengen. Deze feestelijke activiteit markeerde de afronding van de werkzaamheden in fase […]

Gewijzigde planning werkzaamheden dorp

Er wordt op verschillende fronten hard gewerkt aan Kockengen Waterproof. Achter de schermen bij de voorbereidingen en voor iedereen zichtbaar in de wijken. Fase 2 (Van Lockhorstweg en omgeving) is in het voorjaar klaar, helaas enigszins vertraagd door een latere start dan gepland, het stilleggen van het werk door aangetroffen vervuiling en weersomstandigheden. Fase 3 […]

Informatiebijeenkomst Zwanebloem e.o. drukbezocht

Op donderdag 16 maart 2017 was er een informatiebijeenkomst voor de bewoners van de Waterlelie, Fonteinkruid, Zwanebloem en Dotterbloem. Onderwerp van gesprek was het in de planning naar voren halen van de werkzaamheden van Kockengen Waterproof in deze straten en de voorbereidingen daartoe. Op deze wijze is er een betere aansluiting op de werkzaamheden van […]

Gemaal de Tol in Kockengen krijgt een opknapbeurt

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden start begin januari 2017 met renovatiewerkzaamheden aan het poldergemaal de Tol. Het gemaal ligt aan de Galgerwaard te Breukelen en bemaalt onder andere de kern Kockengen. De volledige renovatie van het gemaal duurt tot eind juli 2017. Het gemaal is gebouwd in 1970 en zorgt voor de waterbeheersing in de polders […]

Klankbordgroep Groenlust 1 gestart

Vrijdag 2 december 2016 is de eerste vergadering van de klankbordgroep voor Groenlust 1 (Kockengen Waterproof fase 3) gehouden. De klankbordgroep bestaat uit vijf bewoners van de wijk en vertegenwoordigers van de gemeentelijke projectorganisatie en aannemer Bunnik. Tijdens het overleg worden de werkzaamheden en de planning besproken. De deelnemende bewoners vormen aanspreekpunt voor de bewoners […]

1 2 3 5