Kockengen Waterproof vormt een meerjarig programma waarin de gemeente Stichtse Vecht, het waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en de provincie Utrecht samen met bewoners oplossingen ontwikkelen en uitvoeren.

Deze site informeert u over de aanpak vanuit de pijlers dorp, water en polder. Ook kunt u hier meer lezen over de achtergrond van Kockengen Waterproof en de planning van de werkzaamheden in het dorp. Tot slot vindt u hier actuele informatie over lopende werkzaamheden.

DORP WATER POLDER
Dorp-klein Water-klein Polder-klein

 

Heeft u vragen? Wilt u informatie? U kunt mailen naar info@kockengenwaterproof.nl, bellen met 14 0346 of langskomen op het projectbureau aan de Schoolweg 5a (zij-ingang bij het schoolplein).